PGO-Pilot Achtse Barrier Eindhoven gestart

Zorginfrastructuur Stackr ingezet voor gegevensuitwisseling zorgpartners Zuidoost Brabant met PGO’s

PGO-pilot met patiënten in wijk Achtse Barrier Eindhoven krijgt vorm

Begin 2020 is er gestart met een bijzonder project in de Wijk Achtse Barrier in Eindhoven om de functionaliteit van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor burgers te onderzoeken. In samenwerking met tien zorgpartners in de zorgregio Zuidoost Brabant wordt een onderzoek gedaan waarin ruim 75 patiënten een jaar lang een Persoonlijke Gezondheidsomgeving gebruiken voor het inzien, verwerken en delen van medische gegevens van alle deelnemende zorgaanbieders. Tijdens de pilot worden drie verschillende PGO’s getest op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De pilot moet inzicht geven in de manier waarop een PGO kan bijdragen aan passende en efficiënte zorg en meer grip op gezondheid voor patiënten. Voor realisatie van het project is veilige en efficiënte informatie-uitwisseling tussen alle zorgpartners nodig en ontsluiting van deze zorgdata naar de verschillende PGO’s. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de nieuwe zorginfrastructuur van Stackr. De eerste deelnemende zorgaanbieders zijn inmiddels veilig aangesloten op de infrastructuur van Stackr en de deelnemende PGO’s maken zich klaar voor de start. De patiënten worden in het tweede kwartaal van 2021 benaderd  voor deelname door huisartsenpraktijken Achtse Barrier en Artois.

“Mooi dat wij Stackr samen met zoveel zorgpartners in kunnen zetten voor het veilig uitwisselen en beschikbaar stellen van zorgdata in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving die burgers zelf kunnen kiezen. ”

Evi Linders Projectleider PGO – RZCC
10

Aangesloten samenwerkende zorgpartners

3

Persoonlijke Gezondheidsomgevingen met ieder hun eigen voorzieningen

100%

Veilige uitwisseling van zorgdata volgens de nieuwste standaarden, wet- en regelgeving

Achtergrond PGO-pilot Achtse Barrier

Deelnemende PGO’s
Een PGO is een website of app, waarin burgers informatie over hun eigen gezondheid bijhouden en actief aan de slag gaan met hun gezondheid. Je kunt als burger medische gegevens verzamelen en beheren, maar ook delen met anderen. Tot voor kort waren gezondheidsgegevens niet altijd makkelijk digitaal in te zien, maar met de komst van inmiddels enkele tientallen PGO’s in Nederland komt daar nu verandering in. In deze pilot is er voor gekozen om de gegevens van alle deelnemende zorgpartners te ontsluiten naar drie verschillende PGO’s: Selfcare, Ivido en Quli. Deze applicaties zijn allen MedMij-gecertificeerd. Dat betekent dat zij werken volgens het veilige afsprakenstelsel voor het uitwisselen van medische gegevens. In het PGO kan veilig informatie opgehaald worden van de zorgverlener van de patiënt. De PGO’s bieden daarnaast ieder extra modules om de patiënt te ondersteunen in zijn of haar gezondheid.

 

Deelnemende zorgverleners
Een PGO heeft voornamelijk toegevoegde waarde als een patiënt van meer dan één zorgaanbieder gegevens kan inzien. Om zoveel mogelijke relevante medische gegevens in de PGO’s te krijgen, is het van belang dat zorgverleners deelnemen en hun data beschikbaar stellen. Vanuit de deelnemende huisartsenpraktijken zijn daarom in samenwerking met Stackr zorgaanbieders benaderd die waarde toevoegen in het ontsluiten van gegevens. Hierbij wordt gestart met een gefaseerde uitrol. De eerste deelnemende zorgaanbieders zijn:

 • Diagnostiek voor U – labgegevens
 • Huisartsenpraktijk Artois en huisartsenpraktijk Achte Barrier – huisartsengegevens
 • GGzE – Basisgegevens GGZ

Na de start met deze drie zorgprofessionals, wordt de samenwerking gezocht voor opschaling en  aansluiting van de Benu Apotheek Achtse Barrier, Apotheek Artois en Apotheek Blixembosch voor uitwisseling van medicatiegegevens.

 • Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • GGzE – Medicatiegegevens
 • Psychologenpraktijk Oog – Basisgegevens GGZ

Deelnemende patiëntgroepen
Om de functionaliteit van de PGO’s goed te kunnen testen is er in overleg met de beide huisartsenpraktijken gekozen om patiënten te benaderen die op regelmatige basis medische zorg nodig hebben en gebruik maken van zorg van meerdere deelnemende zorgpartners. Diabeten, CVRM-patiënten en GGZ-patiënten voldoen aan deze criteria en worden daarom dit voorjaar benaderd om op vrijwillige basis deel te nemen aan het onderzoek. De patiënten worden bij toezegging van deelname uitgebreid voorgelicht, kiezen zelf een gewenst PGO en krijgen een jaar lang de gelegenheid om gegevens in te zien, te delen en aan te vullen in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Met een enquête onder de gebruikers en een evaluatie in samenwerking met zorgpartners wordt onderzocht in welke mate de PGO’s en gegevensuitwisseling bijdragen aan passende zorg met regie voor de patiënt. Met de informatie uit dit onderzoek kunnen PGO’s functionaliteiten verder aanpassen en de gebruiksvriendelijkheid in de toekomst verder optimaliseren.

 

Planning en rol Stackr
In Q2 2021 wordt gestart met de livegang van deze pilot. 75 patiënten starten met drie verschillende PGO’s, die momenteel uitvoerig getest worden. De zorgorganisaties die deelnemen gaan de gegevens op een veilige, gestructureerde manier ontsluiten via Stackr. De zorgverlener wordt hiermee ontzorgt in het proces van gegevensuitwisseling naar de patiënt en kan vertrouwen op een gedegen, gestructureerde en veilige manier van gegevensontsluiting. Voor de patiënt verzorgt Stackr een veilige inlogmethode middels DigiD en maakt het mogelijk dat de gegevens vanuit de zorgprofessionals in de PGO terecht komen. Stackr is PGO-onafhankelijk.

Een simpel en snel stappenplan om aan te sluiten bij Stackr

Stackr is de schakel tussen de verschillende informatiesystemen, PGO’s en portals en brengt de juiste informatie op de juiste plaats.

 • Inventarisatie & Analyse

  Samen creëren we inzicht in de infrastructuur en behoeften van jouw organisatie op het gebied van gegevensuitwisseling. We kijken naar de informatiesystemen die worden gebruikt en leveranciers waarmee wordt samengewerkt.

 • Voorbereiding implementatie

  Stackr beschrijft het maatwerkproces dat nodig is voor de implementatie en aansluiting. Jij gaat als zorgverlener aan de slag met de stappen die hierin zijn opgenomen. In dit proces word jij als zorgverlener intensief begeleid door onze implementatiespecialisten met kennis en ervaring.

 • Koppeling & testfase

  Stackr wordt gekoppeld aan jouw informatiesysteem. De koppeling wordt in jouw eigen afgesloten omgeving uitgebreid getest. Er wordt gekeken naar veiligheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Indien nodig worden er optimalisaties doorgevoerd. De technische inrichting wordt gerealiseerd.

 • Aansluiting bij Stackr

  Je bent definitief aangesloten op het universele netwerk van Stackr. Dat betekent; veilig gegevens delen met de zorgverleners en burgers met wie jij dat wilt. Door aansluiting op Stackr voldoe je automatisch aan de nieuwste standaarden, wet- en regelgeving.