Stackr

voor uitwisseling van zorgdata tussen zorgverleners

Van 1 op 1 koppeling naar een universele aansluiting

Voor het leveren van goede zorg aan de burger is informatie-uitwisseling tussen zorgverleners van essentieel belang. Door de vele verschillende informatiesystemen, uiteenlopende ICT-leveranciers en software, is het realiseren van veilige en betaalbare informatie-uitwisseling een grote uitdaging. Stackr bouwt daarom samen met zorgaanbieders aan een oplossing voor deze uitdaging. Een zorginfrastructuur en een 100% veilig netwerk voor gestandaardiseerde informatie-uitwisseling. Een oplossing die wij samen met jou als zorgaanbieder bouwen. Zo brengen wij de juiste informatie op de juiste plaats voor zorgprofessionals.

Een technische oplossing naar de wensen van zorgaanbieders

Bouwen van een netwerk voor uitwisseling van zorgdata kan alleen met de juiste techniek. Onze techniek is dan ook gebouwd naar de wensen van zorgaanbieders. Dat betekent:

  • Koppeling mogelijk met bestaande infrastructuur
  • Koppeling mogelijk met bestaande informatiesystemen
  • Koppeling mogelijk met verschillende communicatiestandaarden
  • Koppeling modulair op te bouwen en op te schalen
  • Koppeling volgens de nieuwste standaarden, wet- en regelgeving
  • Koppeling die ongestructureerde data kan omzetten naar gestructureerde data

De voordelen van een zorg data platform voor iedereen

Volledige onafhankelijk

Een platform zonder winstoogmerk gebouwd voor én met voor zorgverleners

Één aansluiting per zorgaanbieder

Een universeel netwerk voor het delen van zorgdata met wie jij wilt

Toegankelijk voor iedereen

Een technische oplossing geschikt voor alle organisaties in jouw zorgnetwerk

Veilig en betrouwbaar

Data-uitwisseling volgens de nieuwste standaarden, wet- en regelgeving